On demand. On time.

Richtlijnen voor kanten

Inhoudsopgave

Versie 1.2 13/11/2018

Algemeen

 • Maximale plaatdikte voor WGW S235JR gebeitst geolied is 8 mm
 • Maximale plaatdikte voor al het overige staal is 6 mm.
 • Maximale plaatdikte voor aluminium en RVS is 6 mm.
 • Maximaal gewicht is 40 kg.
 • Maximale afmetingen zijn 2980 x 1200 mm.
 • Deze maten zijn allemaal ten opzichte van een hoek van 90°, voor een scherpe buiging neem de maatvoering van een groef breder.
 • Een kantproduct dient altijd te zijn voorzien van een buigradius.

Toleranties

Toleranties zijn altijd symmetrisch ten opzichte van de nominale maat.
 • Hoeknauwkeurigheid: ± 0,5˚.
 • Beenlengte (per zetting): ± 0,2 mm.
Bending-guidelines_1
Bending-guidelines_2
Bending-guidelines_3
Bending-guidelines_4

Inwendige radius

De inwendige radius wordt bepaald door het gereedschap in combinatie met de materiaaleigenschappen.

Sophia® zal de getekende radii aanpassen om vormbehoud van het eindproduct te kunnen realiseren. Teken minimaal een inwendige radius van 0,5 * plaatdikte om problemen met uithoekingen te voorkomen.

Ter referentie, deze inwendige radii kunnen gebruikt worden bij een hoek van 90 graden.

MateriaaldikteStaalRVSAluminium
1 mm1,401,581,27
1,5 mm1,872,201,65
2 mm2,483,002,16
2,5 mm3,824,613,20
3 mm3,704,553,30
4 mm3,375,673,92
5 mm4,537,655,03
6 mm4,537,645,29
8 mm6,97-

-


Minimale beenlengte

Dit is de minimale opleg van de plaat op de matrijs die noodzakelijk is om de buiging uit te kunnen voeren. De minimale beenlengte (b) wordt bepaald door de plaatdikte.

Bending-guidelines_5

Staal en aluminium

Alle soorten

DikteGroefwijdte (w)Beenlengte (b)
1 mm 8 mm6,3 mm
1,5 mm 10 mm7,6 mm
2 mm 12 mm9,2 mm
3 mm 16 mm11,7 mm
4 mm 24 mm17,7 mm
5 mm 30 mm21,7 mm
6 mm 40 mm29,7 mm
8 mm*60 mm42,3 mm

RVS

Alle soorten

DikteGroefwijdte (w)Beenlengte (b)
0,8 mm 8 mm6,3 mm
1 mm 10 mm7,6 mm
1,5 mm 12 mm9,2 mm
2 mm 16 mm11,7 mm
3 mm 24 mm17,7 mm
4 mm 30 mm21,7 mm
5 mm40 mm29,7 mm
6 mm40 mm29,88 mm

Hoogsterkte staal

S355 walsblauw en CorTen A

DikteGroefwijdte (w)Beenlengte (b)
1,5 mm 12 mm9,2 mm
2 mm 16 mm11,7 mm
3 mm 24 mm17,7 mm
4 mm 30 mm21,7 mm
5 mm 40 mm29,7 mm
6 mm 40 mm29,7 mm

* Geldt alleen voor: WGW S235JR gebeitst geolied 

LET OP:  deze maten zijn allemaal ten opzichte van een hoek van 90°, voor een scherpe buiging neem de maatvoering van een groef breder.


Minimale X-maat bij Z-buiging

Om een collisie met het gereedschap te voorkomen bij een zogenaamde Z-buiging dient er rekening te worden gehouden met de minimale X-maat zoals opgenomen in de tabel.

Let op: Is de zetting scherper dan 90 graden, dan dient de minimale beenlengte van een V-groef breder aangehouden te worden.

Bending-guidelines_12
Bending-guidelines_13

Staal en aluminium, Z-buiging

Alle soorten

PlaatdikteMinimale X-maatGroefwijdte
0,8 mm 8 mm8 mm
1 mm 8,5 mm8 mm
1,5 mm 11 mm10 mm
2 mm 14 mm12 mm
2,5 mm 19 mm16 mm
3 mm 19 mm16 mm
4 mm 26,5 mm24 mm
5 mm 33 mm30 mm
6 mm40 mm40 mm
8 mm62 mm60 mm

RVS, Z-buiging

Alle soorten

PlaatdikteMinimale X-maatGroefwijdte
0,8 mm 8 mm8 mm
1 mm 8,5 mm8 mm
1,5 mm 11 mm10 mm
2 mm 14 mm12 mm
2,5 mm 19 mm16 mm
3 mm 24,5 mm20 mm
4 mm 26,5 mm24 mm
5 mm 44 mm40 mm
6 mm 46 mm40 mm

Hoogsterkte staal, Z-buiging

S355 walsblauw en CorTen A, Z-buiging

PlaatdikteMinimale X-maatGroefwijdte
1,5 mm 14 mm12 mm
2 mm 19 mm16 mm
3 mm 26,5 mm24 mm
4 mm 33 mm30 mm
5 mm 44 mm40 mm
6 mm 40 mm40 mm
LET OP:  deze maten zijn allemaal ten opzichte van een hoek van 90°, voor een scherpe buiging neem de maatvoering van een groef breder.


Maximale buighoek

In verband met de terugvering van het materiaal moet de plaat altijd iets verder gebogen worden dan de opgegeven hoek. Het gereedschap heeft een maximale hoek van 30˚ en daardoor kan er, rekening houdend met de terugvering, worden gebogen tot maximaal 37˚.

Bending-guidelines_11

Staal en aluminium

Alle soorten

DikteBuighoek
t/m 4 mm 37°
5 mm 67°
6 mm 85°
8 mm67°

RVS

Alle soorten

DikteBuighoek
t/m 3 mm 37°
4 mm 67°
5 mm 67°
6 mm67°

Hoogsterkte staal

S355 walsblauw en CorTen A

DikteBuighoek
t/m 3 mm 37°
4 t/m 5 mm 67°
6 mm85°

LET OP:  deze maten zijn allemaal ten opzichte van een hoek van 90°, voor een scherpe buiging neem de maatvoering van een groef breder.

Buigingen het uitstekende deel een lengte heeft van langer dan 58 mm, mag de te buigen hoek niet kleiner zijn dan 70˚ i.v.m. collisie op onderbalk van de kantbank. Wanneer het uitstekende deel niet langer is dan 58 mm dan mag de hoek tot 37˚ gaan.

Kantbank 1
Kantbank 1

Minimale afstand van gat tot buiglijn

Er wordt onderscheid gemaakt tussen sleufgaten en ronde gaten. De minimale afstand Ymin kan worden bepaald door onderstaande formules:

Minimale afstand bij ronde gaten

Ymin. = Rj + 2S

Bending-guidelines_6

Minimale afstand bij ronde sleufgaten

L < 25: Ymin. = Rj + 3S
L ≥ 25: Ymin. = Rj + 4S

Bending-guidelines_7

Wanneer het gat toch dichter bij de buiglijn moet komen, dan kan er een insnijding op de buiglijn gemaakt worden.

Voorwaarden snijlijn:

 • Lengte = minimale lengte gat (A)
 • Breedte = 0,8 x plaatdikte (B)

 

Bending-guidelines_8

Collisie met gereedschap/machine

De maakbaarheid is grotendeels afhankelijk van de gebruikte gereedschappen. Voor het maken van producten met een U-Vorm heeft 247TailorSteel speciale D-gereedschappen. Om overbelasting van het gereedschap te voorkomen, worden U-vormige producten tot 6 mm staal en aluminium en 5 mm RVS gebogen met het D-10 stempel. 8 mm staal en 6 mm RVS worden met een R-10 stempel gebogen. Let op: dit gereedschap beperkt het gebruik van U-vormen in het product. Om de haalbare hoogte-breedteverhouding te controleren, kunt u de afbeeldingen hieronder gebruiken.

Zijaanzicht stempel J-10

Illustratie 16

Zijaanzicht stempel D-10

Illustratie 15

Zijaanzicht stempel R-10

Illustratie 17

Vooraanzicht stempel

Illustratie 12 (8)

Bij producten, zoals te zien in de afbeelding, dient de flens niet langer te zijn dan 32 mm. Dit in verband met de extensie (35 mm) van de zogenaamde hoornstempels die bij dit soort producten gebruikt worden.

Illustratie 3

Doosvormige producten

Om collisie met de machine te voorkomen, is de maximale hoogte bij doosvormige producten 230 mm.

Illustratie 8

Grote/Conische radii

Grote radii of conische radii dienen gesegmenteerd aangeleverd te worden. 

Producten met een dergelijke radius worden in stappen gebogen, waarbij de onderlinge afstand van de buigingen dienen te voldoen aan de regels voor ‘minimale beenlengte’.

Wanneer een radius conisch gebogen wordt met meerdere zettingen achter elkaar, dan mogen de buiglijnen die in de ‘punt’ bij elkaar komen niet overlappend getekend worden.

Illustratie 4
Illustratie 7 (3)
Illustratie 7 (3)

Minimale breedte buiging

Ons smalste gereedschap is 20 mm. Bij buigingen zoals in de onderstaande afbeelding dient hier rekening mee gehouden te worden. Er moet dus voldoende ruimte aanwezig zijn voor de matrijs om de buiging uit te kunnen voeren.

Bending-guidelines_10

Om zettingen, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding, (in verstek) te kunnen buigen dient er een insnijding aangebracht te worden zoals aangeven door de rode lijnen.

Deze insnede heeft minimaal de breedte van het om te zetten kantje. 

Illustratie 2
Illustratie 2

Minimale ruimte tussen 2 zettingen

De gezette kantjes (hoeken) mogen niet volledig tegen elkaar aan getekend worden i.v.m. onze toleranties. Wij adviseren tenminste 0,5 mm tussenruimte over te laten.

Illustratie 14

Illustratie 14

Houd rekening met minimaal 0,5 mm tussenruimte tussen het te zetten kantje en het deel dat vlak blijft. 

Illustratie 10 (5)

Hemming

247TailorSteel produceert geen hemming.

Bending-guidelines_9

Changelog

DateChange TypeDescription
13/11/2018
 • Update
Updated bending information
26/06/2018
 • Update
Updated bending information
20/09/2017
 • Publish
Page published