Algemene aanleverspecificaties

247TailorSteel hanteert de volgende aanleverspecificaties voor het lasersnijden van plaatmateriaal. Wanneer aangeleverde bestanden afwijken van deze specificaties, bestaat de mogelijkheid dat u een foutmelding ontvangt of dat de producten niet naar verwachting worden geleverd. 247TailorSteel levert uw producten als halffabricaat aan. Bestellingen uit het verleden kunnen lichtelijk afwijken. Bij de bewerking kunnen krassen ontstaan op de onderzijde van het plaatwerk door contact met machineonderdelen.


Specificaties voor STEP-bestanden

 • Nominale maten met symmetrische toleranties.
 • Eenheden in millimeters.
 • Een STEP-bestand mag zowel een mono-deel als samenstelling bevatten. Aantallen in een STEP samenstelling worden overgenomen.
 • Sophia herkent op basis van de geometrie vlakke plaat, gebogen plaat en buis. Overige geometrie wordt niet herkend.
 • In het 3D model mogen geen afschuiningen, schroef-/draadgaten of verzonken gaten worden getekend. Deze kunnen niet worden gesneden.
 • Een verdiept gat wordt als gravering herkend.
 • Sophia ondersteunt STEP formaten AP203 en AP214.
 • Snjjgaten mogen zich alleen op de bovenkant van het product bevinden.

Specificaties voor DXF/DWG-bestanden

 • Een DXF/DWG-bestand mag alleen een vlak product bevatten.
 • Mono-tekeningen uploaden: één product per digitale tekening.
 • Nominale maten met symmetrische toleranties.
 • Tekeningen op schaal 1:1.
 • Tekeningen mogen geen dubbele contourlijnen bevatten.
 • Alle elementen in de tekening dienen op dezelfde Z-waarde te liggen.
 • Buitencontouren dienen gesloten te zijn.
 • Contouren mogen zichzelf en elkaar niet raken of doorsnijden.
 • Enkelvoudige snijlijnen worden automatisch herkend.
 • Informatie zoals tekst, maatlijnen en kaders, etc. dient te worden verwijderd.
 • Met de standaard instellingen worden de contouren als volgt herkend:
  • Geel: gravering
  • Groene cirkel: startpunt
  • Solide lijn: snijcontour
  • Overig: negeren
 • Sophia ondersteunt:
  • DWG versies 13, 14, 2000, 2004, 2007, 2010, 2013 (AutoCAD™ 2013-2017).
  • DXF versies 12, 13, 14, 2000, 2004, 2007, 2010, 2013 (AutoCAD™ 2013-2017).

Snij- en buigrichtlijnen

Afhankelijk van de bewerking gelden er aanvullende aanleverspecificaties.

Offerte aanvragen?

Profiteer van de snelheid van onze Sophia®-software:

Prijzen berekenen via Sophia®